کمر درد یا درد کمرچیست؟ ونکات مهم برای پیشگیری و درمان آن

کمر درد یا درد کمر و دیسک کمر-جملاتی که متاسفانه از اکثر افراد جامعه میشنویم که آنها را گرفتار کرده است-با این روش ها خود را بهبود دهید… کمردرد یکی از شایعترین دردهای مزمن است که حدود 80 درصد مردم حداقل یکبار طعم آن را چشیدهاند! کمردرد دلایل بسیار گوناگونی میتواند داشته باشد چرا عناصر